Miljø

csr-report_163x113.jpg

Antalis CSR

Ansvarlighet er i vårt DNA

CSR er en integrert del av vår forretning – fast forankret i vårt DNA. Det krever nemlig et sterkt lag av dedikerte mennesker for å skape vekst og resultater på en ansvarlig måte. Det gjør vi gjennom nøye utvalgte leverandører, ansvarlig innkjøp og redusert energiforbruk – vi setter alle krefter inn der hvor det virkelig betyr noe, for deg og for miljøet.

Her kan du lese hele vår CSR-rapport.

Fokus på miljøet

Vi arbeider løpende med å redusere vårt energiforbruk og innføre en mer ansvarlig praksis på flere områder. Vi anvender intelligente redskaper, som vår klimakalkulator  for en bedre energi- og miljøhåndtering av våre produkter. Det krever passion og teamwork for å sikre deg ansvarlighet. Derfor er våre medarbeidere involvert i våre løpende forbedringer, initiativer og optimeringer på disse områder, som avfallssortering, fokus på strømbesparelser, matspill og mye annet.

Les mer

Utvikling og sikkerhet

Sunnhet og sikkerhet for alle

Sikkerhet kommer først – hver gang. Derfor bestreber vi oss på å utvikle en sterk intern kultur hvor både sunnhet og sikkerhet avspeiler seg i måten vi agerer på. Målet er å skape et sikkert og trygt arbeidsmiljø, øke trivselen på jobben og inspirere medarbeiderne til å gjøre deres beste.

Les mer

Etiske retningslinjer for Antalis

Code of conduct

Vi lever i en verden der det blir mer krevende å oppfylle verdiene våre etter hvert som tiden går, men konsernet vårt fortsetter å være opptatt av kvalitet, gode tjenester, etikk og rettmessig behandling av andre innenfor og utenfor konsernet, og å overholde alle lover og forskrifter. Vi må sørge for at vi alltid kan tilpasse oss til ny praksis og nye etiske regelverk. Derfor utgjør disse prinsippene grunnlaget for vår forretningsførsel.

Les mer