Antrak

antrak_259x194.jpeg

Antalis bærekraftige verdikjede

Antalis jobber for å sikre at vekst går hånd i hånd med ansvarlig miljøpraksis.

Antrak plattformen er laget for leverandørene til Antalis innen papir, visuell kommunikasjon og emballasje og har som mål å styrke sporbarheten og bærekraftigheten i Antalis sin verdikjede. Ved å samle all informasjon om leverandørens globale CSR-arbeide (Corporate Social Responsibility), oppfyllelse av produktreguleringer (inkludert full sporbarhet) og sertifikater fra tilknyttede produksjonsanlegg, setter dette verktøyet Antalis i front når det gjelder ledelse av bærekraftige verdikjeder og gir kunder full garanti om bærekraftighet bak produktordrene.Antrak: En harmonisert og en fullstendig verdikjede samlet i et enkelt rammeverk

Ved å samle og sentralisere omfattende informasjon om sporbarhet i verdikjeden, er Antalis ikke bare i posisjon til å tilby sine kunder CSR fakta, men også skape en sterk relasjon til leverandørene. Leverandørene på sin side har med denne plattformen fordel av å kunne samle informasjon som ofte er spredt i organisasjonen, på et sted. Antalis er den eneste papirleverandøren som har implementert en slik komplett datasamlings- og sporingsplattform for miljøet.

Den samlede informasjonen kontrolleres og en integrert modul identifiserer all potensiell risiko forbundet til en leverandør, (fra treslag brukt i produksjonen til opprinnelseslandet for produksjonen). En internasjonal komite har ansvar for å redusere de identifiserte risikoene. 

Antrak i detalj:

    
I tillegg til generell informasjon og kontaktinformasjon, blir leverandører spurt om å fullføre en spørreundersøkelse for å få fyldig informasjon om:


Global CSR informasjon: CSR rapporter, kollektive avtaler, implementering av miljøstandarder, forretningsetiske tiltak, arbeidsmiljø og sikkerhet, like muligheter, menneskerettigheter og arbeidsforhold.

Konformitet av produktregulering: Samsvar med EU Timber Regulations (treslag brukt i papirproduksjon og opprinnelseslandet) , EU REACH direktiv, FSC® og PEFC standarder, matkontakt regulering, avfallsdirektiver samt miljøegenskaper av produkter (f.eks. prosentandelen av resirkulerte fibre som er brukt). Sertifiseringer som viser oppfyllelse av krav, må forevises.

Info om produksjonsdata: ISO sertifisering, utløpsdato for sertifikater, ulykkesfrekvens etc.

 


Antrak er verktøyet for en videreføring av en policy om å kunne tilby produkter med bærekraftig masse og sporing av papir og som beskriver det Antalis gjør for å sikre at man bruker tømmer fra lovlige, bærekraftige og veldrevne kilder, og støtter initiativ og skogindustri som promoterer dette. Plattformen og denne policy er en del av Antalis Green Connection Initiativ der Antalis ønsker å samarbeide tett med sine leverandører, kunder og andre interessenter i papirindustrien for å utvikle produkter og løsninger som er mer miljøvennlige.

Om Antrak
Antrak er en åpen kilde SaaS plattform utviklet av Factor-X for at firmaer kan spore sosiale og miljømessige påvirkninger til forsyningskjeden på en effektiv og forenklet måte og som sikrer overholdelse av regelverket. Factor-X er et konsulenfirma for karbonregnskap og er spesialisert innen risiko, innovative økonomimodeller og bærekraftige investeringer, coaching og trening.

Les mer på www.factorx.eu og http://antalis.myrmex.coop/