miljø

Environment_procurement_policy_ContentPage_259x194.jpg

Vår  innkjøpspolicy

Våre forpliktelser

• Oppmuntre leverandører til å optimere effektiviteten av sine produsjonsprosesser og bidra til miljøforbedringer gjennom hele leverandørkjeden.

• Oppmuntre leverandører som har en tydelig miljøpolicy.

• Oppmuntre leverandører til å overvåke sine produkters karbondioksidutslipp og etterstrebe utvikling av produkter og praksis ved bruk som gir begrensede karbondioksidutslipp.

• Strebe etter å styre våre forretninger til de fabrikker og leverandører som har eller arbeider for å få et sertifisert miljøstyringssystem (Environmental Management System, EMS), som ISO 14001 eller den europeiske miljøstyrings- og miljørevisjonsordningen (Eco-Management and Audit Scheme, EMAS) eller noen annen godkjent bransjestandard.

• Sikkerhethstille at våre fabrikker og leverandører levererer produkter direkte til distribusjonsentralene, der de ska lagres. Dette for å begrense karbondioksidutslipp i forbindelse med transporter.

• Kjøpe inn et bredt utvalg av miljøprodukter (f.eks. sertifiserte eller resirkulerte).

• Opprette systemer for å registrere, bedømme og evaluere våre leverandørers miljøprestasjoner og -virksomhet.

• Antalis arbeider internasjonalt med å implementere og kontrollere kravene for FSC™ og PEFC Chain of Custody i alle virksomheter.

• Sosiale spørsmål, helse og sikkerhet er viktig for Antalis, og det kommuniserer vi med våre leverandører.

• Gi alle våre kunder støtte, veiledning og råd om samtlige av våre produkters miljøegenskaper og innkjøpskilder.