Miljø

Environment_Our_Commitment_ContentPage_259x194.jpg

Vår  forpliktelse til en bærekraftig utvikling

Antalis sin strategi for holdbarhet innebærer at vi arbeider aktivt ut i fra tre hovedretninger:
– Våre leverandører
– Våre produkter
– Vår virksomhet

Våre leverandører
I vår rolle som grossist er en av våre viktigste oppgaver å jobbe langsiktig med våre leverandører. Vi stiller høye krav og tar vår rolle som formidler av sluttkundenes krav på alvor. For å minske den totale påvirkningen på miljøet, har vi en aktiv dialog med såvel kunder som leverandører.

Våre produkter
Vi selger bare produkter som har blitt produsert i henhold til gjeldende lover som gjelder miljøkriterier og arbeidsmiljø. Vi har grundig miljøinformasjon om våre produkter og tar bare inn produkter som holder våre høye miljøkrav.

Vår virksomhet
Vår ytre miljøpåvirkning består hovedsaklig av våre transporter. Vi er sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift. Antalis er de første i bransjen som har etablert FSC og PEFC sertifisering for hele virksomheten for å sikre komplett sporbarhet og gjennomsiktighet. Vi skal følge og arbeide etter de gjeldende miljølover, reguleringer og andre forpliktelser.