Infosenter

xerox-certified-259x194.png

100% Performance Guaranteed.

Papiret har gjennomgått omfattende tester på Xerox® MCTC (Xerox® Media & Consumables Testing Center).

Et papir eller media som har fått karakter G av Xerox® Media & Consumables Testing Center (MCTC) eller finnes på Xerox® Recommended Media List (RML), garanterer at du får et optimalt utskriftsresultat og ytelse i din Xeroxskriver eller digitalmaskin.

Gjennom disse nøyaktige testene kan Antalis garantere 100 % Performance Guaranteed.

xerox-100%-performance-259x194.png

Xerox® unike prosess med testing for papir og media

Med sin brede kunnskap om papirproduksjon og digitaltrykkprosesser kan Xerox® utviklere garantere at produktene har de beste egenskapene for å fungere optimalt i digitalmaskinene. Sertifiseringen relateres ikke bare til det spesifikke papiret eller fabrikken, men også til aktuell papir- og bestrykningsmaskin og definerte deler i produksjonen.

For å bli listet på RML og/eller karaktersettes med G på MCM, som er tilgjengelig her, må papiret godkjennes med vellykket resultat etter følgende steg:

> Spesifikasjoner for papir og spesialmedia

Hvert produkt har en egen spesifikasjon man må ta hensyn til. I disse spesifikasjonene finnes informasjon om gramvekt, tykkelse, stivhet, formering, overflateruhet, hvithet og opasitet. Dette gir ikke bare en følelse for produktet, men også en veiledning til utskriftskvaliteten og kjørbarheten.

> Strukturen på papir og spesialmedia

Man titter også på hvert ark i detalj som f.eks. hvilken type fibre som brukes, fiberretning, fyllmateriale, overflatestyrke og papirets curlingstendens. Alle disse egenskaper påvirker kjørbarheten i såvel digitalpresser som kopimaskiner og skrivere. Dessuten optimeres papiret for at kjørbarheten skal være høy - for å unngå papirstopp i maskinen, ønsket utskriftskvalitet og plane ark med minst mulig curl. 

> Grundige tester og fabrikkinspeksjon

Utviklerne på Xerox® media arbeider i et nært samarbeide både med papirfabrikker og Xerox® maskinprodusenter. De utfører store tester på papiret i Xerox® maskiner der de sikkerhetsstiller kjørbarheten i store opplag. Papiret må godkjennes i tre separate tester innen de blir kvalifisert for RML.

> Testresultat

Resultatet av disse testprosesser er et høykvalitetsprodukt. Vi kan dermed tilby våre kunder 100 % garantert ytelse for papir og spesialmedia som finnes i RML og/eller har karakteren G i MCM. 

 
Xerox® and Xerox and Design are registered trademarks of Xerox Corporation in the United States and other countries and are used under license from Xerox Corporation. Antalis International is a trademark licensee of Xerox Corporation.