Infosenter Print

vanlige_Fel_259x194.png

Vanlige feil

For at du lettere skal kunne identifisere de vanligste feilene som oppstår ved trykksaksproduksjonen. Se på bildet ved hver feil som beskrives.

fel_1_73x73.png

For mørkt trykk
Bruk lavere rastertetthet på ubestrøket papir.
Unngå tunge, fargemettede bilder på ubestrøket papir.
 

fel_3_73x73.png

Ujevne fargeflater
Velg et papir med jevn papiroverflate eller benytt silketrykk.

 

fel_2_73x73.png

Feil fargenyanser
Fargenyansene på et ubestrøket papir blir ikke
som prøvetrykket.
Bedøm fargene utfra fargeprøver på ubestrøket papir.
 

avsmitting web1.jpg

Fargen smitter
Se til at det er tid for normal tørketid

 

fel_4_73x73.png

Trykket synes gjennom
Velg et papir med god opasitet.
Unngå lave gramvekter når du bruker bestrøket, glatt papir.
 

fel_5_73x73.png

Sprekker i falsen
Bestill alltid rilling i gramvekter over
150g for bestrøket og 170g for ubestrøket.
Sprekkene synes mer på mørke fargeflater.
Seiglaminering minsker risikoen for sprekker.

fel_6_x73x73.png

Limbindingen slipper
Unngå høybestrøket og glatte papirkvaliteter.
Hvis du velger bestrøket papir, velg en høyere gramvekt.
Unngå utfallende trykk og se til at bokbinderiet bruker rett lim.

fel_7_73x73.png

Papiret gulner eller blekes
Bruk en trefri kvalitet hvis trykksaken skal leve lenge.

 

fel_8_73x73.png

Sidene ligger ikke pent oppslått
Kommer av at trykksaken er trykket med feil retning,
dvs med feil fiberretning. Fiberretningen skal være langs med trykksakens rygg eller fals.