INFOSENTER PRINT

håndbok feilsøking_259x194.bmp

Håndbok i feilsøking

Noen ganger oppstår det problemer i trykkingen. Enkelte problemer oppstår kun i offset og andre uavhengig av teknikk. Her har vi samlet de mest vanlige problemene, beskrevet årsaken og feilsøkingen. I blant kan du selv enkelt løse problemet. Vi har også beskrevet hva vi trenger av prøver og dokumentasjon for å gjennomføre en rask og smidig reklamasjon mot produsenten.

Overflatestøv
Problem
Partikler som løsner fra papiroverflaten og som setter seg på gummiduken og/eller platen. Dette gir hvite prikker, “lus” (“hickis”) i trykkbildet.
Sannsynlige årsaker
Forurensninger i råpapiret eller bestrykningen. “Lus” kan også komme fra andre partikler i trykkmaskinen (tørr farge eller støv).
Problemløsning
Problemet er vanligvis begrenset til en side av arket. Går det an å snu arket for å klare jobben? Prøv nytt papir! Dersom du har flere paller undersøkes om pallene har samme produksjonsnummer. Dersom det er flere produksjonsnummer byttes pall.
Prøver til fabrikken
Ca. 10 ark med trykk, deriblant det arket som viser at det har løsnet en partikkel dvs. arket som har et krater etter partikkelen. Om mulig tas tapeavtrekk fra duk eller plate, (klar tape, festes på en klar film). Dersom det ser ut til å bli en kostbar reklamasjon, ønsker fabrikken at partiklene skrapes av og legges i en konvolutt eller plast. Kan man ikke finne arket hvor feilen har oppstått, tas det av 20-25 ark i rekkefølge.
Opplysninger til fabrikken
Ordrenummer, kvalitet, gramvekt, trykkmaskin, antall farger og fargerekkefølge, fargekvalitet, totalt antall ark, reklamert antall og KONTROLLSEDDEL.

Kantstøv - urent snitt fra rullmaskin eller skjæremaskin

Problem
Kantstøvet gir oppbygging på gummiduken, vanligvis langs kantene. Kan gi prikker i trykket. Prikkene (støvet) er vanligvis kantede eller fiberformede.
Sannsynlige årsaker
Sløve kniver i rullmaskinen eller arkmaskinen. Andre forurensninger og partikler (som tørr farge) kan gi et lignende resultat.
Problemløsning
Er opplaget stort: Ta kontakt med leverandøren/fabrikken. Trykk den minst krevende siden først. For eksempel teksten. Rengjør trykkmaskinen, prøv en annen pall.
Prøver til fabrikken
10 trykte ark i rekkefølge, tapeavtrekk fra gummiduken (klar tape, festes på en klar film).
Opplysninger til fabrikken
Ordrenummer, kvalitet, gramvekt, trykkmaskin, antall farger og fargerekkefølge, fargekvalitet, totalt antall ark /ruller, reklamert antall og KONTROLLSEDDEL.

Oppnapping og delaminering

Problem
Oppnapping: Partikler på overflaten løsner, dette skjer først og fremst i bakkant av trykkbildet. Lette (lyse) rasterfelt kan klare seg, mens oppnappingen skjer i de tunge (mørke) rasterfeltene.
Delaminering: Papiret/kartongen deler seg i midtsjiktet.
Sannsynlige årsaker
For høy tack i trykkfargen (for stiv farge), kald trykkfarge under oppstart osv.
For lav overflatestyrke eller indre styrke i papiret.
Problemløsning
Senk tacken i fargen ved å tilsette pasta. Senk trykkhastigheten. Bruk startspray ved oppstart. Kontroller fargens temperatur. Dersom ingenting hjelper, bytt papir til et annet produksjonsnummer.
Prøver til fabrikken
5-6 ark med og uten trykk.
Opplysninger til fabrikken
Ordrenummer, kvalitet, gramvekt, format, trykkmaskin, antall farger og fargerekkefølge, fargekvalitet, temperatur og fukt i papir og lokalet, totalt antall ark, reklamert antall og KONTROLLSEDDEL.

Bestrykningsmarkeringer

Problem
Bestrykningsfeil som synes i trykket.
Sannsynlige årsaker
Feilene kan bero på avsetninger på valsene i bestrykningsmaskinen (BM). Feilene forekommer alltid i fiberretningen. Da flere ruller skjæres samtidig kan feilen oppstå i intervaller 1 til 8 ark avhengig av tykkelsen.
Problemløsning
Undersøk hver pall. Feilen finnes vanligvis bare i en pall og bare i en av rankene på dobbeltpakkede paller. Kan også forsvinne av seg selv på grunn av at belegget slites ned. Søk i intervaller på 1 til 8. ark.
Prøver til fabrikken
Min. 8 ark i rekkefølge (inneholde minst 2 utrykte ark med striper), både trykte og utrykte ark.
Opplysninger til fabrikken
Ordrenummer, kvalitet, gramvekt, trykkmaskin, totalt antall ark, reklamert antall og KONTROLLSEDDEL.

Riper og striper i utrykt papir
De ripene og stripene som kan finnes i utrykt papir er av ulik karakter og ligger alltid i papirets fiberretning.

Problem
Matt ripe (stripe i papiret) som går langs hele arket, er godt synlig ved gjennomlysning. Kan være opp til 1 mm bred.
Skarp tynn ripe langs hele arket, er knapt synlig ved gjennomlysning.
Skarp ripe i bakkant av arkets underside, ca. 10 til 15 cm langt.
Sannsynlige årsaker
Bladriper fra bestrykningsmaskinen. Forekommer på hvert 1.til 8. ark, avhengig av hvor mange ruller som er skåret samtidig.
En annen type ripe som forårsakes av en skarp gjenstand og forekommer på hvert 1. til 8. ark.
Forårsakes rett før arkutlegget i arkingsmaskinen og forekommer på hvert 1. til 8. ark.
Problemløsning
Kontroller pallen. Om problemet er gjennomgående byttes pallen. Er papiret dobbeltpakket kontrolleres begge rankene.
Prøver til fabrikken
8-9 ark i rekkefølge, minst 2 eller 3 ark med stripe, både trykte og utrykte ark.
Opplysninger til fabrikken
Ordrenummer, kvalitet, gramvekt, trykkmaskin, totalt antall ark/ruller, reklamert antall og KONTROLLSEDDEL.

Folder og skrukk i papiret

Problem
Folder og skrukk kan oppstå flere steder, også i trykkmaskinen.
Sannsynlige årsaker
Folder og skrukk kan komme fra papirmaskinen, omrullmaskinen eller bestrykningsmaskinen. Skrukk i råpapiret synes vanligvis først etter at papiret er trykt. Skrukkproblemet kan finnes i intervaller på 1. til 8. ark alt etter hvor mange ruller som er skåret samtidig.
Skrukk kan også komme av at det er ubalanse mellom papirets og trykkerilokalets fukt.
Problemløsning
Se på pallene. Skrukkproblemer pleier å være meget temporære og ligger i fiberretningen.
Er det mistanke om at skrukken stammer fra trykkmaskinen, ligger de i trykkretningen. Mål fuktigheten i papiret og i lokalet. Er differansen mer enn 10% RH enheter, kan dette gi problemer.
Prøver til fabrikken
Min. 8 ark i rekkefølge (minst 2 ark med skrukker), både trykte og utrykte ark. Om skrukken ødelegger gummiduken(e) må duken(e) fotograferes og tas vare på og trykte prøver som viser feilen sendes med reklamasjonen.
Opplysninger til fabrikken
Ordrenummer, kvalitet, gramvekt, trykkmaskin, duktype, totalt antall ark, reklamert antall og KONTROLLSEDDEL.

Istykkerrevne ark, skjøter og telleremser

Problem
Istykkerrevne ark, telleremser og skjøter kan skade gummiduken.
Sannsynlige årsaker
Uoppmerksomhet og kjørbarhetsproblemer i arkingsmaskinen. Skjøter skal ikke forekomme i pallen. I rull skal eventuelle skjøter være godt merket, men det hender at utsorteringen feiler. Problemløsning
Kontroller resten av pallen. Problemet er vanligvis meget begrenset.
Prøver til fabrikken
Arket, strimmelen eller skjøten som har forårsaket skaden. Trykte ark som viser skaden på gummiduken. Gummidukene bør spares (fotograferes) og sendes til fabrikken ved behov.
Opplysninger til fabrikken
Ordrenummer, kvalitet, gramvekt, format, trykkmaskin, (gummiduk), antall farger, totalt antall ark, reklamert antall og KONTROLLSEDDEL.

Ubestrøkne ark i bestrøkne kvaliteter

Problem
Gir en matt trykkflate. Glatt papir ser ut som om det er matt på den ene siden og glatt på den andre. På matt bestrøket ser den ene siden ut som ubestrøket offset. Papiret kan også være helt ubestrøket.
Sannsynlige årsaker
Problemet oppstår ved skifting av rullen i bestrykningsmaskinen og/eller dårlig sortering. Problemløsning
Se igjennom pallen, problemet pleier å bli borte etter 1000- 2000 ark. Søk i intervaller på 1-8 ark.
Prøver til fabrikken
Min. 8 ark i rekkefølge (inneholde minst 2 ark med feil), både trykte og utrykte ark.
Opplysninger til fabrikken
Ordrenummer, kvalitet, gramvekt, trykkmaskin, totalt antall ark, reklamert antall og KONTROLLSEDDEL.

Formatvariasjoner

Problem
Kan gi arkmatingsproblemer i trykkmaskinen. Overføringsproblemer i Schön-Wieder. Kan også gi problemer i skjæremaskinen og hos bokbinderiet. Formatvariasjoner kan også gi pasningsproblemer. Sannsynlige årsaker
Feilinnstilling av rullmaskinen gir breddevariasjoner. Kan også oppstå i arkingmaskinen. Formatvariasjoner på lengden er et arkingmaskinproblem, som oppstår på grunn av innstilling og/eller kjørbarhetsproblemer. Problemene oppstår gjerne på hvert ark, i intervaller 1. til 8. ark på et begrenset utvalg eller på hele pallen.
Problemløsning
Se på pallen. Problemet kan være temporært. Renskjær pallen om det er mulig.
Prøver til fabrikken
5-6 ark i rekkefølge, både trykte og utrykte ark.
Opplysninger til fabrikken
Ordrenummer, kvalitet, gramvekt, format, trykkmaskin, totalt antall ark, reklamert antall og KONTROLLSEDDEL.

Vinkelfeil

Problem
Oppdages ofte ved trykking av baksiden (andre gjennomkjøring) av arket. De største problemene oppstår hos bokbinderen.
Sannsynlige årsaker
Innstilling og/eller kjørbarhetsproblemer i arkingsmaskinen eller bølget (uplant) papir.
Problemløsning
Mål 4 ark diagonalt fra hjørne til hjørne. Er forskjellen >2mm = vinkelfeil. Om det er mulig så renskjær papiret før trykk.

Prøver til fabrikken
8 ark, både trykte og utrykte.
Opplysninger til fabrikken
Ordrenummer, kvalitet, gramvekt, format, trykkmaskin, antall farger, totalt antall ark, reklamert antall og KONTROLLSEDDEL.

Curl
“Riktig” curl forekommer bare på matt papir. Curl er indre spenninger i arket som gjør at arket enten buer opp eller ned, alltid i fiberretningen.
Problem
På eksempelvis et 45x64 ark kan begge 64 kantene bøye seg opp eller ned. Dette skjer alltid parallelt med fiberretningen. Noen ganger kan curlen være så kraftig at griperne i trykkmaskinen kan få problemer med å få tak på arkene eller det kan gi meget dårlig arkutlegg.
Sannsynlige årsaker
Innebygde spenninger i arket kan forsterkes hvis arket skjæres til et mindre format. Curl må ikke forveksles med uttørkede papirkanter. Ved uttørking “strammer” alle fire kantene, og alle fire hjørnene bøyer opp mot midten av arket. Dette kommer av ubalanse i den relative fukten mellom papir og lokalet.
Problemløsning
Dersom sidene bøyer nedover, forsterkes curlen etter trykking og det kan bli umulig å trykke baksiden. Forsøk å vende pallen.
Hvis sidene derimot bøyer oppover minskes curlen ved trykking og baksiden kan som oftest trykkes uten problemer.
Prøver til fabrikken
Ta helst et bilde av pallen og en mindre støt. Det går ikke å rulle arkene, legg en stiv kartong på begge sider som beskyttelse. Bøyes arkene ødelegges curlen og prøvene blir ubrukelige.   Opplysninger til fabrikken
Ordrenummer, kvalitet, gramvekt, format, trykkmaskin, antall farger, fargerekkefølge, relativ fukt i papiret og lokalet, totalt antall ark, reklamert antall og KONTROLL- SEDDEL.

Fukt

Den relative fukten i papiret og lokalet må ikke skille mer enn 10% enheter. Dersom papiret har høyere relativ fukt enn lokalet, kan kantene tørke ut, bli stramme og resultere i mispass. Dersom det er stor forskjell på den relative fukten i papiret og lokalet MÅ man etter å ha trykket den første siden dekke pallen med en plasthette. Spesielt vinterstid er det viktig at papiret oppnår samme temperatur som lokalet før ytteremballasjen fjernes. Papiret bør stå i trykkerilokalet minst 1 døgn.

Bølget, uplant papir

Problem
Det kan oppstå mispass i visse deler av trykket. Det kan også medføre folder (skrukk) og rynker i arket under trykking.
Sannsynlige årsaker
Mispass og skrukk kan oftest tilbakeføres til de deler av arket som var bølget eller uplant. Problemløsning
Snu arket 180° og se om problemene er de samme. Det kan lønne seg å legge inn en støt av et annet papir med samme tykkelse og gramvekt for kontroll.
Prøver til fabrikken
Ca. 10 trykte ark i rekkefølge, prøver hvor arkene er snudd 180° og trykte ark på testpapiret. Det går fint å sende utrykte ark i en hylse. Et foto av pallen er ønskelig.
Opplysninger til fabrikken
Ordrenummer, kvalitet, gramvekt, format, trykkmaskin, antall farger og fargerekkefølge, totalt antall ark, reklamert antall og KONTROLLSEDDEL.

Dublering/mispasning

Dette problemet er meget vanskelig å bedømme i ettertid uten at det gis en meget utførlig beskrivelse og informasjon av hendelsesforløpet.
Problem
Mispasning: Det blir ikke pasning mellom fargene i et 2 eller 4 farge-trykk.
Dublering: Trykkpunktene fra et fargeverk setter seg på neste gummiduk med en viss forskyvning. Bokstavene blir tykkere og doble.
Sannsynlige årsaker
Ubalanse i relativ fukt i lokalet/papiret. Papiret avgir eller opptar fukt i kantene, feil innstilling av trykkmaskinen, dårlig skjæring, bølget papir.
Problemløsning
Snu papiret 180° og kontroller om mispasningen / dubleringen følger maskinen eller papiret. Be trykkeren kontrollere maskinen. Bruk plasthette over pallen. Meget viktig ved kjøring av 2+2 farger. Om mulig prøv papir fra en annen pall eller prøv en liknende kvalitet. Bytt pall om papiret er meget bølget.
Prøver til fabrikken
10-15 ark i trykkrekkefølge, merk gripekanten. Prøvene som er snudd 180°, samt prøvene fra en annen pall eller kvalitet sendes også med. Dersom papiret er meget bølgete er det en fordel å ta et bilde av pallen, eller rull sammen noen ark og send dem i en papphylse.
Opplysninger til fabrikken
Ordrenummer, kvalitet, gramvekt, format, trykkmaskin, antall farger og fargerekkefølge, fargekvalitet, relativ fukt i lokalet og papiret, totalt antall ark, reklamert antall og KONTROLLSEDDEL.

Urolig trykk - mottling

Problem
Urolig og flammete trykk synes spesielt godt i blå og grå heldekk og i rasterfelt med 30 til 70% raster. Mest vanlig på glatt bestrøket papir.
Sannsynlige årsaker
Kan ligge i trykkmaskinen, platene eller papiret. Er flammetheten helt lik fra ark til ark er det en plate eller maskinfeil.
Ujevn fargeabsorbsjon og en dårlig gummiduk gir en uregelmessig flammethet.
Problemløsning
Snu papiret og trykk på den andre siden. Blir problemet borte er det trolig en papirfeil. Bytt papir! Prøver til fabrikken
8 trykte ark tatt i rekkefølge og 8 utrykte ark pluss ark trykket på den andre siden, eller trykket på en annen papirkvalitet.
Opplysninger til fabrikken
Ordrenummer, kvalitet, gramvekt, trykkmaskin, antall farger og fargerekkefølge, fargekvalitet, totalt antall ark, reklamert antall og KONTROLLSEDDEL.

Fargetørkings- avsmittings- og sotingsproblemer
Det er vanligvis vanskelig å skille de forskjellige problemene fra hverandre. Trykkeriet opplever problemene som om fargen ikke tørker og at det blir avsmitting enten direkte i støten eller på bokbinderiet.
Problem
Sotingsproblemet: Bindemidlet i trykkfargen “setter seg” så raskt at fargepigmentet blir liggende ubundet igjen på overflaten og smitter lett over på andre ark. Merkes først og fremst på bokbinderiet.
Fargetørkingsproblemer: Problemet oppleves omtrent på samme måte, men fargen forblir klebrig og det kan oppstå “brenning” i støten.
Sannsynlige årsaker
Det brukes for hurtigsettende farger, ofte kasse eller valsestabile farger. For lite sprøytepulver. Ved økning av mengden med sprøytepulver kan det oppstå problemer ved trykk av de to siste fargene i en 2-fargemaskin, eller ved trykk på baksiden. Det kan også bli problemer med laminering og lakkering. For mye eller for lite farge, for høy stabel i utlegget, feil papir/ farge kombinasjon, eller for gammel farge. Tørkeegenskapene i fargen forringes allerede etter 6 måneder (åpnet boks). Tensider på valsene og i fuktesystemet, feil pH.
Problemløsning
Kontroller fargestillingen og mengden. Lavere stabel i utlegget. Øk mengden med pulver. Bytt farge. Vask maskinen med syre (4% sitronsyre eller spesialprodukter for fjerning av tensider). De fleste av våre papirkvaliteter har meget bra tørkeegenskaper og har en høy overflate-pH 7,0-8,0. Ved tvil om årsaken til problemet sender vi prøver til fabrikkens laboratorium for analyse. I de fleste tilfeller kommer problemet av andre årsaker enn papiret.
Prøver til fabrikken
10 trykte ark med kontrollstrips og 5 utrykte ark. Dersom det ser ut til å bli en “stor” reklamasjon og at kunden er “sikker” på at problemet skyldes papiret må det sendes med minst 100 utrykte A4 ark (behøver ikke være nedskåret). Disse arkene blir prøvetrykket og testet på fabrikkens laboratorium. Opplysninger til fabrikken
Ordrenummer, kvalitet, gramvekt, format, antall farger, fargerekkefølge, fargekvalitet, konsentrat type, % dosering, ledningsevne,  fuktevannstemperatur, % alkohol og pH i fuktevannet, trykkmaskin, totalt antall ark, reklamert antall og KONTROLLSEDDEL.

Spøkelsestrykk

Årsak
Spøkelsestrykk oppstår ved at trykkfargen avgir gass under tørking. Denne gassen avsettes på baksiden av arket over og endrer papirets fargeoppsugingsevne. Ved trykking av en heldekk på arkets bakside blir skriften fra førstesiden synlig. Problemet oppstår mest på glatt bestrøket papir og når det trykkes fet tekst. NB: Problemet forsterkes ved lakkering.
Problemløsning
Prøv å trykke heldekken først. Bytt eventuelt papir eller trykkfarge.

Løse kanter (bare rull)
Problem
Kan gi mispasning/dublering på den stramme kanten. Noen ganger oppstår det også folder og skrukker.
Sannsynlige årsaker
Dårlig profil i papiret.
Problemløsning
Om det ikke hjelper å justere trykkmaskinen: Bytt rull! Problemet pleier å begrense seg til en eller noen få ruller. Hvis ikke ta kontakt med leverandøren/fabrikken.
Prøver til fabrikken
Trykte prøver som viser problemet og noen utrykte prøver. Gjerne videoopptak.
Opplysninger til fabrikken
Ordrenummer, kvalitet, gramvekt, trykkmaskin, totalt antall ruller, reklamert antall og KONTROLLSEDDEL.

Blistring (Kun i heatset maskiner).

Problem
Vannet i papiret blir gjennom oppvarming til damp (koker) under opptørkingen i ovnen. Dersom bestrykningssjiktet er for tett dannes det blemmer som siden går i stykker.
Sannsynlige årsaker
For høy temperatur i tørken, heldekkende tunge fargeflater på begge sider av banen som tetter porene i papiret og hindrer vanndampen i å unnslippe.
For tett papiroverflate, for dårlig Scott Bond (indre styrke) i papiret eller for høy fukt i papiret.
Problemløsning
I de fleste tilfeller løses problemet ved å senke temperaturen og hastigheten.
Prøver til fabrikken
Trykte prøver som viser feilen, pluss 2 ark/prøver utrykt papir.
Opplysninger til fabrikken
Ordrenummer, kvalitet, gramvekt, format, trykkmaskin, antall farger og fargerekkefølge, temperatur i ovnen og på papirbanen, totalt antall ruller, reklamert antall og KONTROLLSEDDEL.


Transportskader
Ved transportskader skaden avmerkes på følgeseddelen. Dette er helt avgjørende for erstatning, da transportskader håndteres som en forsikringssak hos transportøren. Saken meddeles oss omgående.

 
Generelle opplysninger
Følgende opplysninger må sendes med reklamasjonen
1. Reklamasjonsårsak
2. Papirkvalitet
3. Kvantum
4. Kontrollseddel (pallelapp, omslagsetikett/omslagspapir merket innvendig)
5. Ordrenummer
6. Når og hvor feilen først ble oppdaget
7. Hva er gjort for å løse problemet
8. Prøver, trykte og utrykte. Fotografier.
9. Trykkmaskin (offset/digitaltrykk)
10. Fargetype, fuktevannskonsentrat, gummiduk
11. Spesifisert krav (kvantum, ekstra tidsforbruk, ekstra materialer, timepriser)


Det er meget viktig at vi blir underrettet så raskt som mulig for å hindre ekstra kostnader for Dem og fabrikken. Ved krav om erstatning for knuste gummiduker MÅ dukene fotograferes og tas vare på, evt sendes med.

Ved retur av papir skal det være avtalt med oss på forhånd.

Husk at hurtig og korrekt reklamasjonsoppgjør er avhengig av at vi alltid får de nødvendige opplysninger og prøver.