Infosenter Print

Check_259x194.png

Å velge papir

For effektive papirvalg må du ta stilling til tre spørsmål:

Hva vil jeg med trykksaken?

Skal papiret være nøytralt eller aktivt i kommunikasjonen?

Hvilke papiregenskaper er viktigst?

 

Det første man bør gjøre når man skal velge papir er å koble valget til selve målet med trykksaken. Vi legger jo ned en hel del arbeid og penger på innhold i tekst, bilder og form. Hvorfor skal vi da slurve med papirvalget? Ulike papir bærer med seg ulike budskap. Papirets ikke uttalte budskap samspiller med hva som sies og vises i en trykksak. For eksempel kan reklame for ekslusive produkter passe godt på mange ulike papir avhenging av sammenhengen. Å skille seg ut fra mengden og å skape kontraster og skiller som mottagerne legger merke til og minnes, er noen andre mål med et gjennomtenkt papirvalg. Kjenner man seg usikker på hvordan sluttresultatet blir, kan man enten bestille papirprøver, bestille papirdummier eller se på trykket i våre prøvebøker og finne de trykktekniske begrensningene som er for det papiret du ønsker å velge.

Ingen papir har alle fordeler. Det gjelder å velge hvilke egenskaper som er viktigst for respektive trykksak. Vi bruker å peke på 11 faktorer og egenskaper som har med sluttresultatet å gjøre og som kan brukes som en sjekkliste når man velger papir.

 

SJEKKLISTE:

number_1_50x50.png

Papirets utseende og følelse

Hva er viktigst for deg? Papirets overflate, farge eller tykkelser/stivhet. 

number_2_50x50.png

Bildetrykket

Vil du ha størst mulig detaljgjengivelse i det trykte bildet skal du velge et bestrøket papir. Hvis du likevel velger et papir med ujevn overflate, bruk lavere rastertetthet.

number_3_50x50.png

Lesbarheten

Skal du trykke store tekstmengder og det viktigste er at lesbarheten blir maksimal, velg et matt bestrøket papir eller et ubestrøket papir.

number_4_50x50.png

Fargeinntrykket

Ønsker du god fargebriljans, rene kulører og/eller eksakte fargenyanser, skal du velge et høybestrøket papir.

number_5_50x50.png

Opasiteten

Bestrøkne papir har lavere opasitet. Ønsker du å trykke på glatt, bestrøket papir, kan du motvirke den lavere opasiteten ved å velge en høyere gramvekt eller et papir med lavere hvithet.

number_6_50x50.png

Formatet

Så lenge du velger et format i A-serien eller B-serien spiller formatet ingen større rolle.

number_7_50x50.png

Etterbearbeiding

Falsing: Sprekker i falsen oppstår lett på papir i for høye gramvekter. Bestrøket papir er mer følsomme enn ubestrøket.

Limbinding: Bestrøket, glatt papir kan innebære problem. Velg en høyere gramvekt i så fall. Unngå utfallende trykk.

Lakkering/laminering: Ubestrøket papir er mindre egnet.

number_8_50x50.png

Distribusjon og vekt/porto

Velg et papir med egnet gramvekt, hvis ikke kan trykksaken havne rett over en portogrense og bli forholdsvis dyr.

number_9_50x50.png

Trykksakens livslengde

Treholdig papir gulner raskere. Farget papir gulner ikke, det blekner. Klutholdig papir har den lengste livslengden.

number_10_50x50.png

Kostnader/opplag

Jo større opplag desto større blir papirets andel av trykksakens totale kostnad. Jo høyere gramvekt, desto dyrere papir.

number_11_50x50.png

Miljøaspektene

FSC og PEFC, Returfiberbasert, Svanemerket, EU-Blomst merket, Co2 utslipp, klorfritt papir.