Infosenter Office

reklamasjonsskjema_259x194.png

Reklamasjonshåndtering 

Følgende info og prøver trenger vi for å dokumentere din reklamasjon overfor produsenten. Desto bedre underlag, desto enklere blir det for fabrikken å finne årsaken og behandle reklamasjonen raskt:

 1. Ordrenummer og fakturanummer:
  Vi må ha korrekt ordrenummer for å få registrert reklamasjonen.
  Mange produkter har begrenset holdbarhet og reklamasjonsfrist.

   
 2. Pallelapp, risetikett, merking på innersiden av omslagspapir:
  Ta vare på alle lappene hvis flere enheter er involvert. Det kan være ulike batchnumre involvert, og noen av batchene kan ha feil og andre ikke. Noter hvilke som er bra eller dårlige. Det kan også være feil i deler av en batch, derfor er pallenummer / enhetsnummer veldig viktig.  Dette er til god hjelp hvis vi skal levere en erstatningsvare, for å unngå å levere ny vare med samme feil. Ta alltid vare på etiketter inntil jobben er helt ferdig.

   
 3. Trykte og utrykte prøver:
  En feil kan ofte fremkomme i «system», f.eks på oversiden eller undersiden av materialet, hvert ark eller hvert 2.-7.ark avhengig av gramvekten. Pass på å samle prøver med tilhørende etiketter med batchnummer. Ta av nok prøver til å kunne dokumentere problemstillingen, også trykte prøver av annen kvalitet som trykker bra. Noen ganger har problemet begrenset omfang, sjekk en annen kartong lengre ned på pallen. Mange problemer kan være vanskelig å observere, spesielt på utrykket materiale, merk derfor av på prøvene hvor feilen finnes.

   
 4. Trykkrelatert problem:
  Maskintype og modell. Materialet kan kanskje ikke være egnet i benyttet maskin. Ved kjørbarhetsproblemer og curl/bølgete papir, trenger vi også opplysninger om klimaet i lokalene og lagringsforhold.

   
 5. Bilder:
  Gode bilder er til stor hjelp for å beskrive et problem. Formatvariasjoner, bølgete eller curlet papir, trykkbarhet, video av kjørbarhetsproblemer. Bilde av etiketter.

   
 6. Krav:
  Ved god dokumentasjon godkjenner produsentene normalt en reklamasjon. I mange tilfeller erstatter de også tilleggskrav, som medgått ekstra tid. Produsentene krever da spesifisert krav. Budbil blir normalt ikke dekket. Krav stilles uten mva, og blir kreditert fra Antalis når reklamasjonen er godkjent av produsenten eller når vi har mottatt kreditnotaen. Antalis håndterer ikke fakturaer fra kunder i forbindelse med reklamasjoner (omtrykk etc).