Infosenter Miljø

Environment_forest_259x194.png

Papir  i kretsløpet

Papir- og treprodukter er naturlige og ufarlige å bruke og spiller viktige roller,
som blant annet informasjonsbærere, samt forpaknings- og byggemateriale.

Karbondioksid
Karbon er vedfibrenes viktigste byggesten. Når biobrensel som tre og papir brennes eller råtner, frigjøres karbonet og går ut i luften som karbondioksid. Der fanges det opp av de voksende trærne.

Skogen
De norske skogene har blitt brukt i flere hundre år. I dag er tilveksten i våre skoger større enn avvirkningen. Skogsbruket har dog innebæret en gradvis forandring av livsvillkårene for en rekke skogslevende vekster og dyr.

Bruken
Papir- og treprodukter er naturlige og ufarlige å bruke og spiller viktige roller, som blant annet informasjonsbærere, samt forpaknings- og byggemateriale.

Fibergjenvinning
Cellulosefibre kan gjenbrukes som råvare for å lage papir på nytt. Bruken av returfibre øker raskt i Europa. Dog kreves hele tiden påfylling av nye, ubrukte fibre for å opprettholde kvaliteten.

Produksjon
Utslipp fra produksjonene er minimale. Utviklingen går mot lukkede system. En betydelig del av energibehovet dekkes ved interne biobrensel.