Antalis kundeservice er åpent mandag - fredag kl 08.00 - 16.00. Vi jobber aktivt med forebyggende tiltak for å minimere spredning av COVID-19.

Infosenter

Tools-Calculation_259x194.jpg

Utregninger 

Ønsker du å få greie på totalvekten for et visst
antall ark eller vite hvor tykk trykksaken blir?
Vår beregningshjelp for papir kan være til tjenste
med det og mye annet..

 

Hva veier trykksaken?

Papirets ca-vekt ved ulike gramvekter, formater og sidetall (avrundet til hele gram).

Man kan selv regne ut hva trykksaken kommer til å veie ved hjelp av følgende formel:

Bredde (m) * høyde (m) * halve sideantallet * gramvekt = trykksakens cirkavekt i gram.

Eks: Format A4, 32 sider, 115 g papir. 0.210 * 0.297 * 16 * 115 = 114.8 gram.

 

Gramvekt, g Format       Antal Sider
                 
    2 4 8 12 16 24  
                 
80 A5 3 5 10 15 20 30  
  A4 5 10 20 30 40 50  
  A3 10 20 40 60 80 120  
                 
90 A5 3 6 11 17 22 34  
  A4 6 11 22 34 45 67  
  A3 11 22 45 67 90 135  
                 
100 A5 3 6 12 19 25 27  
  A4 6 12 25 37 50 75  
  A3 12 25 50 75 100 150  
                 
115 A5 4 7 14 21 29 43  
  A4 7 14 29 43 57 86  
  A3 14 29 45 86 115 172  
                 
130 A5 4 8 16 24 32 48  
  A4 8 16 32 49 65 97  
  A3 16 32 65 97 130 195  
                 
150 A5 5 9 19 28 37 56  
  A4 9 19 37 56 75 112  
  A3 19 37 75 112 150 225  

 

 

Hvor tykk blir trykksaken?

I tabellen angis tykkelsen i mm for noen av våre vanligste papir. I produktkatalogen finner du måleverdier
med tykkelser på alle gramvekter og mange flere kvaliteter.

Obs! Tykkelsen som er basert på papirfabrikkens måleverdier kan variere noe mellom ulike produksjoner.

Eksempel: 32 sider, 130g papir med tykkelse 108 my.

Utregning: 16 (antall ark) x 108 my = 1728 my : 1000 = 1,728 mm.

 

Kvalitet Gramvekt   Antall Sider  
 
    2 16 32 64 128
 
Tom&Otto Silk 100 0,085 0,68 1,36 2,72 5,44
  150 0,125 1 2 4 8
  170 0,141 1,13 2,26 4,51 9,02
 
Tom&Otto Gloss 100 0,077 0,62 1,23 2.46 4,93
  150 0,11 0,88 1,76 3,52 7,04
  170 0,124 0,99 1,98 3,97 7,94
 
Scandia 2000 100 0,13 1,04 2,08 4,16 8,32
  150 0,19 1,52 3,04 6,08 12,16
  170 0,21 1,72 3,44 6,88 13,75
 
Scandia 2000 Smooth 100 0,12 0,96 1,92 3,84 7,68
  120 0,14 1,15 2,3 4,61 9,22
  170 0,18 1,44 2,88 5,76 11,52

 

paperman