Infosenter

Tools_Sizes__259x194.jpg

Formatguiden 

For trykksaker er A-serien den helt dominerende men B-serien er også vanlig. C-serien brukes mest til konvolutter og poser.

ISO 216 spesifiserer papirformater i de fleste land i verden, unntatt bl.a. USA, Supplerende standarder er 217 og 269 (C-serien).

Papirformatene i A-serien har som utgangspunkt et papirformat på 841 × 1189 mm, tilsvarende 1 m². Utgangspunktet for B-serien er 1000 × 1414 mm, et format der kortsiden er nøyaktig 1 meter.

De øvrige formatene fremkommer ved halvering av papirarket på tvers. Forholdet mellom kort- og langsiden av arkene er definert til å være 1/ kvadratroten av 2, det vil si at langsiden til arket er ca. 1,4142 ganger så lang som kortsiden.

 

 

Formatguiden

NR A E C G B
0 841 x 1189 879 x 1241 917 x 1297  958 x 1354 1000 x 1414
1 594 x 841 620 x 879 648 x 917 677 x 958 707 x 1000
2 420 x 594 440 x 620 458 x 648 479 x 677 500 x 707
3 297 x 420 310 x 440 324 x 458 338 x 479 353 x 500
4 210 x 297 220 x 310 229 x 324 239 x 338 250 x 353
5 148 x 210 155 x 220 162 x 229 169 x 239 176 x 250
6 105 x 148 110 x 155 114 x 162 119 x 169 125 x 176
7 74 x 105 78 x 110 81 x 114 84 x 119 88 x 125
8 52 x 74 55 x 78 57 x 81 59 x 84 62 x 88
9 37 x 52 39 x 55 40 x 57 42 x 59 44 x 62
10 26 x 37 27 x 39 28 x 40 29 x 42 31 x 44
11 18 x 26 19 x 27 20 x 28 21 x 29 22 x 31
12 13 x 18 13 x 19 14 x 20 14 x 21 15 x 22

 

 •  

  Dette er de vanligste konvoluttformatene.

  C4                    C5                 C6                   C65
  229x324  162x229 114x162   114x229
         
  E56            E65    
  155x155        110x220    

   

  Bong formatguide og produktsortimentet finner du her.