infosenter Dekor & Display

reklamasjonsskjema_259x194.png

Reklamasjonshåndtering 

Selv om alt synes å være i orden, kan noe uforutsett inntreffe under eller etter produksjonen. Kontakt oss umiddelbart! Det å fortsette og produsere på materialet skjer på eget ansvar.

Følgende info og prøver trenger vi for å dokumentere din reklamasjon overfor produsenten. Desto bedre underlag, desto enklere blir det for fabrikken å finne årsaken og behandle reklamasjonen raskt:

Ordrenummer, fakturanummer:
Vi må ha korrekt ordrenummer / fakturanummer fra oss for å kunne registrere en reklamasjon i vårt system. Mange produkter har begrenset holdbarhet og reklamasjonsfrist.

Referansenummer, ruller, paller, pakker
Produktets referansenummer (produksjonsnummer, batchnummer) er helt avgjørende for å finne årsaken til problemet. Dette kan finnes på ulike steder. For ruller vil det normalt finnes en etikett inni hylsa. Nummeret finnes normalt også på emballasjens etikett. Noen ruller kan også ha påtrykt et referansenummer på bakarket. Ta av, eller ta bilde av disse etikettene. Vårt lager setter også på en mottaksetikett på emballasjen. Vi ønsker også bilde av denne. Kast derfor ikke emballasjen før du har forsikret deg om at varen er ok.
Ta vare på alle batchnumre hvis flere enheter er involvert, noen av batchene kan ha feil og andre ikke. Noter hvilke som er bra eller dårlige. Det kan også være feil i deler av en batch, derfor er pallenummer / enhetsnummer veldig viktig. Dette er også til god hjelp hvis vi skal levere en erstatningsvare, for å unngå å levere ny vare med samme feil. Ta alltid vare på etiketter inntil jobben er helt ferdig.

Problembeskrivelse
En feil kan ofte fremkomme i «system», f.eks på oversiden, undersiden, på kanten eller i midten av materialet, på langs eller tvers og med fast eller ujevn avstand. Pass på å samle prøver med tilhørende etiketter med batchnummer. Ta av nok prøver til å kunne dokumentere problemstillingen, gjerne trykte prøver av annen kvalitet som trykker bra.

Vi behøver en detaljert beskrivelse av feilen, og hva dette har forårsaket av problemer. Vi ønsker også informasjon om hva som er gjort for å forsøke å løse problemet, og hva som er konsekvensene av problemet. Hvis materialet er blitt printet, må vi ha prøver på print som viser feilen (markert på prøven), samt uprintet prøve (markert hvis feilen er synlig på materialet). Ved printrelaterte problemer (f.eks dårlig printkvalitet), må vi også ha opplysninger om hvilken printer og farger som er benyttet. Ved kjørbarhetsproblemer og curl/bølgete papir, trenger vi også opplysninger om klimaet i lokalene og lagringsforhold.

Prøver og dokumentasjon
Fabrikken ønsker alltid fysiske prøver, hvis mulig. God dokumentasjon med foto forenkler behandlingen og vurderingen av reklamasjonen. Fotografer hele objektet (f.eks hele bilen) og nære detaljer. Dette er viktig for å vurdere hvor problemet dukker opp og omfanget av det. Ved å sette i gang utbedringstiltak før dokumentasjon er gjort, vil fabrikken kunne avslå en reklamasjon. Hvis problemet finnes på f.eks flere ruller, må alle rullene med referansenummer fotograferes. Hvis det er flere biler hvor foliering eller dekor må utbedres, må alle biler fotograferes hvor registreringsnummer fremkommer.

Krav
Ved god dokumentasjon godkjenner produsentene normalt en reklamasjon. I mange tilfeller erstatter de også tilleggskrav, som medgått ekstra tid. Produsentene krever da spesifisert krav på materialer og tilleggskrav. Budbil blir normalt ikke dekket. 
Krav stilt i forbindelse med at tredjepart reklamerer vil normalt ikke dekkes, da det er trykkeriets/konvertererens ansvar å kvalitetssikre produktet som sendes tredjepart.Krav stilles uten mva, og blir kreditert fra Antalis når reklamasjonen er godkjent av produsenten eller når vi har mottatt kreditnotaen. Antalis håndterer ikke fakturaer fra kunder i forbindelse med reklamasjoner.