Bruksområde Office

Document-Archiving_OfficeApplications_259x194.jpg

Arkivering 

Under denne fliken finner du alt som trengs til arkivering.
Det finnes papir som er godkjent både for lang tid og de som
bare trenger å lagres for en kortere periode. Her kan du også
lese om de regler som gjelder i Norge samt finne de ulike produkter
som finnes for dette.

 

Anbefalte produkter til arkivering:

> Svenskt Arkiv, Aktomslag, Aktomslag Smallpack,