bruksområde dekor & display

reflective_259x194.jpg

Refleks 

Reflekterende folie sparer liv: de øker synlighet og sikkerhet. Benyttes på alle typer kjøretøy, fra lastebiler til tungtransport, utrykningskjøretøy og biler.

 

 

Huskeliste: 

  •  Reflekterende materiale hjelper deg til å bli mer synbar i mørket når en lyskilde lyser på refleksen. Ulike farger reflekterer ulik mengde lys.
  •  Spesielle farger og materiale velges for mest synbarhet. Retroreflekterende refleks på klær og på veiskilt er brukt for å reflektere lys tilbake til lyskilden, og dermed lyse opp.
  •  Statistikk viser 29 % reduksjon i mørket i påkjørsler på siden og bakfra på større kjøretøy når konturmerking er benyttet. Mange påkjørsler kunne vært unngått hvis passasjerbilen hadde lastebilen i tide. Konturmerking på lastebiler gir større synlighet og gir førere tid til å observere lastebilen og unngå en kollisjon.
  •  Alle produkter montert på kjøretøy i trafikken er underlagt strenge sikkerhetsregler.
  • ECE-104: Spesifiserer ytelseskrav til konturmerking og refleksreklame på lastebiler og trailere.
  • ECE-48: Regulerer montering av lys på kjøretøy, og forklarer hvilke kjøretøy som skal ha konturmerking og hvordan det skal monteres.
  • Forskrift 2007/35/CE: Nasjonale krav til montering av lys på kjøretøy (ECE-48) som kreves av alle EU land, etter juli 2008.

Anbefalte Produkter

> MPI 6200
> HV-1200 E EA RS

Les mer