Alle produkter

Papper

UBESTROKET

Ubestrøket papir

  Coala Prepress (4 Artikler)

  Impression numérique Grand Format - Coala Prepress

  Matt bestrøket allroundpapir for dye- og pigmentert blekk.

  Coala Uncoated (5 Artikler)

  Logo Coala

  Matt ubestrøket papir for CAD applikationer mm. For dye- og pigmentert blekk.

  Strektegningspapir STP (14 Artikler)

  Papper

  Matt ubestrøket inkjet papir til vannbasert inkjet.

  FFP 90 (9 Artikler)

  Papper

  Matt fullbestrøket inkjet papir til vannbasert inkjet