HYGIENE- OG RENHOLDSPRODUKTER

For arbeidsplassens hygioeneområder eller bru innenfor industri

Såpe & dispensere (15 Artikler)

Allergitestede såper med tilhørende dispensere

Produkter / Artikler

Papirhåndkler & dispensere (13 Artikler)

Håndtørk til forskjellige

Tørke- & vaskekluter (36 Artikler)

Til vasking og tørking på arbeidsplassen

Søppelsekker & søppelbøtter (6 Artikler)

For avfallshåndtering

Produkter / Artikler

Toalettpapir (10 Artikler)

Toalettpapir i forskjellige format og kvaliteter