I uke 27, 28, 29, 30 og 31 har kundesenteret åpent fra kl 0800 til kl 1600.

Infosenter miljø

Miljøfyrtårn.png

Miljøfyrtårn 

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp. Antalis AS er sertifisert som Miljøfyrtårn.

Les mer om Miljøfyrtårn her.